[zaloguj się]
BRZECHWA   stp; Cn notuje, Linde XVII (z Cn) ‒ XVIII w.