[zaloguj się]

BUDOWNICTWO (1) sb n

Fleksja

N sg budownictwo.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Sztuka budowania, architektura: Drugie rzemięſłá ábo zabáwy ſą Liberales, [...] Iáko ieſt [...] oráctwo ábo goſpodárſtwo/ myśliſtwo/ wełny ſwych owiec hándel y domowe ſukná y płotná robienie/ budownictwo/ lekárſtwo/ muzyká KlonFlis A2v.

BZ