[zaloguj się]

BYDLNIK (1) sb m

Fleksja

N sg bydlnik.

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (ten sam przykład) – XVII w.

Byk, stadnik, samiec trzymany dla rozpłodu; ductor gregis indomiti, pecoris maritus, taurus Cn: O Krowy płodne ma Dworká bacżyć/ y ſtáráć ſie/ áby záwſze bydlnik w oborze był porządny dla bydłá: żeby nie zádrobiáło. GostGosp 116.

Synonimy: byk, stadnik.

LZ