[zaloguj się]

BYKOROD (4) sb a. ai

Fleksja

N sg m bykor(o)d.

stp, Cn, Linde brak.

Żywiący byki, dostarczający pokarmu dla byków: Taurifer – Bikorod. Calep 1049b.

LZ