[zaloguj się]

BYKORODNY (1) ai

Fleksja

N pl subst bykorodn(e).

stp, Cn, Linde brak.

Rodzący się z byka, pochodzący od byka: Ktożby rzekł iż bykorodne ták ſię pſzcżoły rodzą/ Z martwego wołu pochodzą. KlonŻal C2v.

LZ