[zaloguj się]

BYSTRONOGI (1) ai

Fleksja

N sg f bystronogå.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Szybkonogi, mający zwinne, szybkie nogi: Na tarcży wronę nieśie ná przyłbicy łyſka/ A przezeń powieſzona byſtronoga liſzká. KmitaSpit B2.

Synonim: prędkonogi.

LZ