[zaloguj się]

BYSTROOKI (1) ai

Fleksja

N sg m bystrooki.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII(XVIII) – XVIII w.

Mający dobrze widzące, spostrzegawcze, przenikliwe oczy; acutum cernens, lynceis oculis, oculeus totus, pollens acie oculorum Cn: Tám nas trzy o ktorych ſąd kiedáś [!] byſtrooki Paris cżyni/ [...] Minerva, Venus, Iuno RybWit A3.

LZ