[zaloguj się]

CAFANIE SIĘ (1) sb n

Fleksja

N sg c(a)f(a)nié sie.

stp, Cn brak, Linde XVIIIXIX w.: cofanie się.

Kroczenie w tył; tu przen: wykręty: Tergiversatio ‒ Kreczenię ſie, czafanię ſie. Calep 1057a.

Synonim: wracanie się.

Cf COFAĆ SIĘ

MM