[zaloguj się]

CELBRAT (4) sb m

Teksty nie oznaczają é; a pochylone.

Fleksja
sg
N celbråt
I celbråt(e)m

sg N celbråt (2).I celbråt(e)m (2).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów).

Tablica lub stolik do odbierania i liczenia pieniędzy (niem. Zahlbret); mensa nummulariorum, trapesa, trapesetum, trapesia BartBydg (4): BartBydg 162b; Iáko celnik ná mycie/ ták s celbratem ſiedzi. RejWiz 167v; celbrat w ręce dzyerży/ Pátrzy páńſkich pożytkow/ á zbytek go mierźi. RejZwierz 118; Drugich záśię ktorzy bywáią do woyſká poſłáni vrząd ieſt/ nie zbroie ſzorowáć/ áni nád celbratem żołnierſkim śiedźieć PowodPr 59.

KW