[zaloguj się]

2. CELNY (11) ai

-e- (4), -é- (4); -e- Mącz (2); -e- : -é- SarnStat (2 : 4).

Fleksja
sg
mNcelny fNcelnå
L Lcelnéj
pl
N m pers celni
subst celn(e)
G celnych
A subst celné
L celnych

sg m N celny (2).f N celnå (1).L celnéj (1).pl N m pers celni (2). subst celn(e) (2).G celnych (4).A subs celné (4).L celnych (4).

stp, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Przymiotnik odcło; vectigalis Mącz; ad publicanum pertinens Cn (11): Pecunia vectigalis, Pieniądze z dochodów zebráne/ celne pieniądze. Mącz 477a.
Zestawienia: »komora celna« = teloneum Mącz [szyk 2 : 1] (3): Teloneum, sive Telonium, Cło/ to yeſt celna komorá Mącz 442c; wſzákóż przyśięgę káżdy táki powinien vczynić ná Komorze Celnéy SarnStat 1129, 403.

»list celny« = przywilej pozwalający na pobieranie ceł [szyk 1 : 1] (2): O liscziech Czelnich. Czelne liſty, o ktorych na kilkv Seymiech przeminęlych namovy bivaly, izbi niepotrzebne [...] byli podnieſione a potrzebne byli zoſtavione ComCrac 12v.

»pisarz celny« = notarius teloneatoris JanStat [szyk 1 : 1] (5): UstPraw K2v; A piſárze célni nie máią więcéy od kwitu/ nád dwá groſzá wyćiągáć SarnStat 405, 291, 403, 404.

Cf CELNICKI, CELNICZY, CŁOWY

KW