[zaloguj się]

CHŁOPOBYK (1) sb m

Fleksja

A sg chłopobyka.

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) – XVII w.

Minotaurus, pół człowieka, pół byka, potwór mitologiczny zabity przez Tezeusza: Ná koniec y ſam ćieślá/ który to miſtrował/ Aby tu rogátégo chłopobyká chował/ Nie záwżdy do wrót tráfi KochFr 107.

DM