[zaloguj się]

CHROMO (8) av

Teksty nie oznaczają ó; końcowe o jasne.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (trzy z tych samych przykładów).

Znaczenia
Kulawo, utykając (8): Oto ſámá chromo ſtylaſz/ A wżdy ſie lekárką działaſz BierEz L2v; UstPraw I2v; BielKron 341v; RejAp 113v; Apoſtołowie kazáli wſtáć á chodzić onemu chromourodzonemu cżłowiekowi RejPos 282.
Szeregi: »mdło a chromo« (2): bo lepiey tobie mdło á chromo [debilem et claudum] wniść do żywothá Leop Matth 18/8 [przekład tego samego tekstu] RejPos 329.

»ślepo, chromo, garbato« (1): iáko ſie więc owo drugi/ ſlepo/ chromo/ gárbáto vrodzi GórnDworz X5v.

MM