[zaloguj się]

CIEMNOCHMURNY (1) ai

Fleksja

I sg f ciemnochmurną.

stp, Cn, Linde brak.

Bardzo pochmurny, zachmurzony:
W przen: [Kronika Polska] Według iſtotnego y gruntownego zniesienia pewnych dowodow z rozmáitych Hiſtorikow y Autorow poſtronnyck/ y domowych [...] Dotąd ciemnochmurną nocą zákrytych Kronik/ y Látopiſczow Ruſkich [...] Przez Macieia Osostewicivsa Striykowſkiego doſtátecznie nápiſána/ złożona StryjKron kt.

AL