[zaloguj się]

CIEMNODZIKI (1) ai

Fleksja

G sg m ciemnodziki(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Rudy, rdzawy w ciemnym odcieniu: Giermak Atlaſu cziemnodzikiego s ſtroką zlotą ze ſrebrem, sobolmy podsziti zbobrem WyprKr 79r.

AL