[zaloguj się]

[CIEMNOMGLISTY ai

Fleksja

L sg f ciemnomglist(e)j.

stp, Cn brak, Linde także XVII w.

Znaczenia
Mocno zamglony:
W przen: Pewnieby ty wſzyſtki kleinoty [= sławne czyny] [...] w ciemnomgliſtey nocy zgáſły/ y zgińęły/ by nam Hiſtorie/ y vczonych [...] ludzi pilność o tym świádectwa niedawały. StryjKron Av (Linde).]

AL