[zaloguj się]

CIEMNOZIELONY (2) ai

Wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
sg
fNciemnozielonå
pl
A subst ciemnozielon(e)

sg f N ciemnozielonå (1).pl A subst ciemnozielon(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

Zielony w ciemnym odcieniu; spissius virens Mącz; viridis obscurius vel obscurior Cn (2): CZąbr ieſth ziołko nie wielkie/ liſthecżki ma drobniuchne nieiakho ciemno zielone FalZioł I 143a; Spissius virens gemma, Ciemnozielona perłá. Mącz 409b.

AL