[zaloguj się]

CIENKO (17) av

-e- (16), -ę- (1).

e oraz o jasne.

comp i sup (1+3) -cieniéj; -éj (1), -(e)j (3). sup nå- (2), n(a)- (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Niegrubo, wąsko; tenuiter Mącz, Calep, Cn; tenere Calep (13): Ten plaſtr maſz tak cżynić/ wziąć chuſtę moczną á przymierzywſzy iżby ranę zaſloniło, pomaż po iedney ſtronie białkiem cienko FalZioł III 31 a, II 20b; WyprKr 13; BielKron 75v; Ductilis, Co ſie łatwie da ciągnąć á cienko vczinić. Mącz 96c, 449a [2 r.]; Nákray ćienko rzodkwie/ rzeżuchy/ miętki/ á tego ſye náiedz SienLek 16; Calep 1054b, 1055a; wnet ſobie kupiłá/ Ziemie nic więcey iedno/ coby okrążyłá/ Wołowa ſkorá: tedyż rzezáć ią kazawſzy/ Co nacieniey być mogło/ y otocżyć dáwſzy. Plác niemáły/ ná ktorym miáſto zbudowáłá PudłDydo A2v.
a. O przędzeniu (1): Ná ćienkie płotná ćienko prząść. GostGosp 128.
b. O wodzie: płytko (1): Ale kiedy będźie kóńcu Grobléy/ kędywodá cienko leży w Stáwie/ przerwieli ſye tedy nie ták wielkiéy ſzkody vczyni. Strum L2.
2. Wysokim głosem (2): GlabGad C8; Minurizo – Czienko ſpiewąm. Calep 664a.
3. O właściwości wymawiania głosek: miękko, palatalnie (1): gdźie to ſłowo gruby, przez ypſylon/ tępo idźie: grubi záśię, przez /i/ ćięniéy. JanNKar G.
4. Wytwornie, delikatnie (1): [Włosi] Tym ſie iedno kęs chłubią iż perfumy máią/ A też ſmierdzieć nie mogą bo cienko iadáią. RejZwierc 241.

Synonimy: 1. niegrubie, subtylno, szczupło.

MM