[zaloguj się]

CIENKONOGI (1) ai

Fleksja

N sg m cienkonogi.

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Mający cienkie nogi; petilis cruribus Cn: Po wodźie tylko páiąk ćienkonogi/ Vydźie bez trwogi. KlonFlis C2v.

MM