[zaloguj się]
CIENKOPŁASKI  Cn s.v. plaskaty; Linde XVIII w.