[zaloguj się]

CIEŃCZENIE (1) sb n

Fleksja
sg
N ci(e)ńcz(e)ni(e)
G cieńczeniå

sg N ci(e)ńcz(e)ni(e).[G cieńczeniå.]

stp, Cn, Linde brak.

Czynienie cieńszym, powodowanie chudnięcia: Cieńczenie co ieſt/ ſzukay popráwy ná końcu Kſyąg. SienLek Sv; [IEſt tho źiele tátárſkie ćiepłego y ſuchego przyrodzenia á ma moc ćieńcżenia y vmocniánia ſwoią korzennośćią wrodzoną SienHerb 40b.]

Synonimy: subtylizowanie, suszenie, umniejszanie.

MM