[zaloguj się]

CUDOWNIE (50) av

o oraz e prawdopodobnie jasne (tak Cn).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

W sposób cudowny, przez cud; nadzwyczajnie, niewytłumaczalnie; monstrifice, monstrose, prodigialiter, prodigiose Cn (50): Cżwarty ten ieſt cud/ iſz Iſidor tego S. Zboru y iednośći Chrześćiáńſkiey broniąc/ cudownie y od Moſkwy y od Turkow wyzwolony ieſt SkarJedn 327, 49, 295, 353, 396, d6; W ogień wrzuconá y cudownie wybáwioná S. Mártyná. SkarŻyw 21 marg; S. Auſtrebertá náwiedzáiąc ią/ á oleiem żegnánym pomázáłá/ cudownie ią zlecżyłá. SkarŻyw 193; y ine niemáłe dobrodzieyſtwá nád przemożenie ludzkie cudownie P. Bog przezeń cżynił. SkarŻyw 412; Wodá zwiná dla gośći cudownie vcżynioná. SkarŻyw 452 marg, 86 marg, 179 marg, 252, 293, 324 (23); Potym w prágnieniu octem ieſteś nápoiony [...] od żołnierzá włocżnią w boku przebity/ ſkąd kreẃ y wodá cudownie wypłynęłá. LatHar 275; Iezu z Duchá S. cudownie pocżęty/ y przez dźiewięć mieśięcy w pánieńſkim żywoćie noſzony/ zmiłuy ſię. LatHar 336; O Pánie Boże/ ktoryś y ſyny Izráelſkie śrzodkiem morzá cżerwonego ſucho (cudownie) przeprowádźił LatHar 632, 257, 316, 464, 466, 500 (12); Acz P. Bog cudownie Piotrá wybáwił; wſzákoż niechćiał Piotr Bogá kuśić WujNT 448; Ale iż oni wſzyścy Zydowie iedli tenże pokarm oney mánny: (ktory zowie duchownym pokármem/ iż cudownie był ſpuſzczony z niebá) á przećię ſię nie wſzyścy Bogu podobáli. WujNT 602, 297, 447; PowodPr 13; y oćiec cudownie mowę ſtráćił/ iż ſię niepłodność Helżbiety cudownie nápráwiłá SkarKaz 419b, 419b; On w Wielorybie Ionaſzá rátował W xieńcu przemárłym cudownie záchował KlonFlis B3v.

ZZa