[zaloguj się]

CZARNOBRWY (1) ai

Fleksja

N sg m cz(a)rnobrwy.

stp notuje, Cn brak, Linde XVI(XVIII) (błędnie: czarnobrewy) i XVIII w.

Mający czarne brwi: yeſth chlop mlodi, nyſky czarnobrwy a ma rąnką pod lyewym okyem LibMal 1551/160.

ZZa