[zaloguj się]
CZARNOBYL  stp; Cn brak, Linde XVIII w.