[zaloguj się]

CZARNOGŁOW (8) sb m

a prawdopodobnie pochylone, oba o jasne (tak Cn).

Fleksja
sg
N czårnogłow
G czårnogłowu

sg N czårnogłow (5).G czårnogłowu (3).

stp, Cn notuje, Linde XVII w.

bot. Anthriscus silvestris Hoffm. (Rost); ziele używane w lecznictwie; seselis, seseli Massiliense, sile, siler montanum Cn (8): CZarnogłow ieſt ciepły y ſzuchy na kończu wtorego ſlopnia według Pandecti y Auicenny Maiącz mocż potwierdzaiączą/ roſpądzaiącz wilkoſci flegmiſtych grubych a kliowatych/ ádla tego otwiera żyły zatkane y inſze droſzki Mocż y rzecż przyrodzoną paniam pobudza FalZioł I 123d; Naſienie Cżarnogłowu w lekarſtwa w chodzi, ma mocz wypądzaiączą niecżyſtoſci ſkażonych. FalZioł I 124a, +4d, I 123d, 124 żp, 124b, V 114; przeto tym lekarztwem wyzdrowieią. Niech wezmą ſmolniku/ Czarnogłowu/ oboiego po połfunta/ Niedoſpiałku y Praczowniku czały funt/ vpaliwſzy z tych zioł wodkę/ na głowy przywięzuia [!]. LudWieś B3v.

Synonim: bździucha.

ZZa