[zaloguj się]

CZARNOGŁOWOWY (1) ai

Fleksja

G sg n cz(a)rnogłowow(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odczarnogłow:
Wyrażenie: »ziele czarnogłowowe«: Toż kurzenie vcżynione z ziela Cżarnogłowowego/ z bożego drzewka/ chorobę przyrodzoną białych głow mywodzi [!] FalZioł I 124a.

ZZa