[zaloguj się]

CZARNOGRZYWY (1) ai

Fleksja

N sg f czarnogrzywå.

stp, Cn brak, Linde XVI(XVIII) – XVIII w.

Mający czarną grzywę: Prożno depce nogámi ſzkápá cżárnogrzywa KlonWor 76.

ZZa