[zaloguj się]

CZARNOKREWNY (1) ai

Fleksja

N sg m cz(a)rnokr(e)wny.

stp, Cn, Linde brak.

Cholerycznego temperamentu: Colericus – cholericus, czarnokrewny BartBydg 30.

ZZa