[zaloguj się]
CZARNOKWIT  Cn s.v. czarownik ziele; Linde XVIIXVIII w.