[zaloguj się]

CZARNOWŁOSY (1) ai

Fleksja

N sg f czårnowłoså.

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Mający czarne włosy; nigro crine decorus Cn:
W przen: A wſkok czarnowłoſa noc przed nim viéżdżáłá/ Iáſnym promienióm iego ſtáwić ſie nie śmiáłá GórnTroas 17.

ZZa