[zaloguj się]

CZARNOŻOŁTAWY (1) ai

Fleksja

N sg m cz(a)rnoż(o)łt(a)wy.

stp, Cn, Linde brak.

Ciemnożółty, płowy: Ravidus ‒ Czarnozołtawi. Calep 896b.

ZZa