[zaloguj się]

CZARNOŻOŁTY (1) ai

Fleksja

N pl subst czårnoż(o)łt(e).

stp, Cn, Linde brak.

Czarny, ciemny z domieszką żółtego koloru (o zabarwieniu skóry Indian): Ty pánny były bárzo piękne ná wzroſt/ iedno cżarnożołte na ćiele/ ktorym bárzo przyſtáło ták być. BielKron 443.

Cf ŻOŁTOCZARNY

ZZa