[zaloguj się]

CZARNUSZKOWY (3) ai

Fleksja

G sg n cz(a)rnuszkow(e)go (3).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odczarnuszka (3): Też na ſpędzenie piegow z licza/ mąka cżarnuſzkowego naſienia zmieſzana z blaywaſem/ z ocztem á thym namazuy piegi gdziekolwiek chczeſz/ vznaſz pomocz. FalZioł I 91b, I 91b, c.

W charakterystycznym połączeniu: nasienie czarnuszkowe (3).

ZZa