[zaloguj się]

CZERWONOFARBNY (1) ai

Fleksja

N sg m czerwonofarbny.

stp, Cn, Linde brak.

Mający czerwoną barwę: Sandaricinus, et Sandarachinus, Czerwonofarbny/ co zwłaſzczá tey fárbie podobne yeſt. Mącz 367a.

ZZa