[zaloguj się]

CZERWONOGLINNY (1) ai

Fleksja

N sg f czerwonoglinnå.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Mający, zawierający w sobie czerwoną glinę: terra rubricosa, Czerwonoglinna źiemiá. Mącz 359a.

ZZa