[zaloguj się]
CZESNO  stp; Cn, Linde brak.

Cf CZESTNIE