[zaloguj się]

CZESTOWNIK (1) sb m

Fleksja

N sg czestownik.

stp, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) i XVIIIw.

Gospodarz uczty: Parochus [...] Który cześć á bieśiádę yaką ſpráwuye/ czeſtownik. Convivator. Mącz 280d.

Cf CZĘSTUJĄCY

KW