[zaloguj się]

CZTĄC (4) part praes act

Fleksja
sg
m Acztąc f Acztąc

sg m A cztąc (3).f A cztąc (1).

stp: cztący s.v. czyść, Cn, Linde brak.

1. Czytający (1):
Szeregi:»cztąc i modląc sie«: Oneycij [Marii] daię ſyna mego iedinego/ aby iemu matką byla/ [...] Tego dlá od ſwiętee troyce nies rychlo to orędzie/ náydzieſs ią cżtątz ij modlątz ſie OpecŻyw 7.
2. W funkcji strony biernej; czytany (3):

W formule urzędowej (3): Thakyſ czelnyczy wſzyſzczy aby ſſya thak zachowaly kyedy vyrzą then lyſth a gy cztnącz vſliſſą MetrKor 38/321; oznaymvym y yawno czinymy thim lyſthem naſzem, ktho nany veysrzi albo czthancz y vſlyſzy dziſz z napothim bandanczim komv bandzie potrzeba thego vydziecz y yaſznye vſzlyſzecz. LibLeg 6/158, 6/77v.

Cf CZYŚĆ

BC