[zaloguj się]

[CZTERDZIESTNICA sb f

Fleksja

N sg czt(e)rdziestnica.

stp, Cn brak, Linde także XVIII w.

Czterdziestodniowy okres postu poprzedzający święto Wielkiejnocy; quadragesima: Czterdźieſtnicá poſtow ma świádectwo y w ſtarym zakonie z poſtu Moyzeſzá y Heliaſzá y z Ewángeliey: bo tyleż dni Pan pośćił. SkarKaz 110 (Linde).]

LZ