[zaloguj się]
CZTERŁOKCIOWY   Cn; Linde XVIII w.: czterołokciowy.

Cf CZTERYŁOKTOWY