[zaloguj się]

CZWARTKA (1) sb f

Fleksja

N sg czwårtka.

stp, Cn notuje, Linde XVI (ten sam przykład błędnie: ćwiartka) i XVIII w.: ćwiartka.

Czwarta część całości, ćwiartka; quartarius Mącz, Cn; quadrans, tetartemorion, tetrans Cn: Quartarius, Czwartká/ Czwarta część miáry. Mącz 339d.

ZZie