[zaloguj się]

[CZWORNITNY ai

Fleksja

G sg m czw(o)rnitn(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Zrobiony z poczwórnie skręconych nici:
Zestawienie: »muchajer czwornitny« = tkanina z wełny czesankowej o splocie płóciennym: muchajeru czwórnitnego łokci 9 1/2, per gr 8 ‒ facit fl. 2 gr 16 InwMieszcz 1597 nr 300.]

FP