[zaloguj się]

1. CZWORNOG (2) av

Tekst nie oznacza ó; prawdopodobnie drugie o pochylone.

stp, Cn brak, Linde XVIXVII w.

Znaczenia
O czterech nogach (2): PAzdziernika mieſiącza, ptacztwo y cżwornok [!] zwierzęta y inne pożytecżne ieſt/ krom raka/ albo tedy bywa ranion á nakażon od morzkiego gadu. FalZioł V 48v.
Wyrażenie przyimkowe: »o czwor nog« (1): IAſzcżorka ieſth robak o cżwor nog FalZioł IV 15a.
[Zwrot: »wstępować o czwor nog«: Wſtępował tedy Ionátás ocżwor nog ná rękach y ná nogach [Ascendit autem Ionathas manibus et pedibus reptans] Leop 1.Reg 14/13 (Linde).]

ZZie