[zaloguj się]

1. Ć (11)

stp, Cn brak, Linde XVI w. (trzy z tych samych przykładów).

Litera alfabetu odpowiadająca spółgłosce ć (11): Pan Górnicki tu w téy mierze ieſt rózny od páná Kochánowſkiégo: chce bowiém áby to/ ć/ z ćienką kréſką było ták znáczoné, ĉ. JanNKar Ev; cegłá przez gołé c/ ćiáło przez ć/ á czoło przez cz JanNKar E2, Ev, E2v, G2v [2 r.J, H3v; JanNKarGórn G3v, G4; Kiedibyſmy tedi wlAſną roznicę między b/ a / obacżili/ także i między c/ a ć JanNKarKoch G2, G3.

KN