[zaloguj się]

ĆMAWY (2) ai

a jasne.

Fleksja
sg
mNćmawy
Aćmawy

sg m N ćmawy (1).A ćmawy (1).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Pociemniały, ciemny; tenebricus Calep (2): Tenebricus ‒ czmawi Calep 1053b.
Wyrażenie: »ćmawy wzrok« = źle widzący (1): á mężowie mocni zemdleią/ á przeſtáną mliwá/ á ćmáwy wzrok będą mieć/ pátrząc z okná [et tenebrescent videntes per foramina Vulg Eccle 12/3] BielKron 82.

ZZie