[zaloguj się]

ĆPACZ (2) sb m

Fleksja

N sg ćp(a)cz (2).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Żarłok; edo, edax, mando, manduco Calep (2): Edo, Edax, manduco – Zarłok, tczpać. Calep 349a; Mando, Edax, qui assidue mandit ‒ Czpacz, zarłok. Calep 634b.

Synonimy: pożerca, żarłok.

KN