[zaloguj się]

ĆWICZĄCY (2) part praes act

Fleksja
sg
mNćwiczący
Ićwiczącym

sg m N ćwiczący (1).I ćwiczącym (1).

stp, Cn, Linde brak.

Uczący, pouczający, strofujący [kogo, co] (2): Ano ſłudze Páńſkiemu nie trzebá walcżyé/ ále ćichym być ku wſzem [...] vcżytelnym złe ćierpiącym. Wykłádnośći ćwicżącym ſprzećiwne owaby im dáł Bog pokáiánie do wyznània prawdy [cum modestia corripientem eos qui resistunt veritati] BudNT 2.Tim 2/25; Paedotribes [...] Puerorum institutor in corpore exercendo [...] Miſtrz młode ludzi wſielie [lege: w ćiele] czwiczaci Calep [745]a.

Cf ĆWICZYĆ

KN