[zaloguj się]

[ĆWICZEK sb n

Fleksja

I pl ćwiczkami.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odćwik" ‘myśliwski ptak: wiechy mąſz mieć ſoſnowe [...} w roſzcżepy wpráwione co klatki wieſzáć. A máią być ná trzy łokćie od źiemie/ gdy z ćwicżkámi śiedziſz: á kiedy z nowacżkámi/ tedy rozgi choinowe albo brzozowe złomiwſzy ie/ tedy też dobrze ná nich klàtki wieſzáć CygMyśl G4.]

KN