[zaloguj się]

ĆWICZNY (1) ai

comp ćwiczni(e)jsz(e)go.

Fleksja

A sg m ćwiczni(e)jsz(e)go.

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Wyćwiczony, sprawny, biegły (tu w sztuce wojennej): A gdy było ná wioſnę zebrał ſie [Amurat] z nowu do Epiru/ wźiąwſzy zſobą ſyná Máchomethá nád ſię okrutnieyſzego y ćwicżnieyſzego BielKron 249.

Cf ĆWICZONY

KN