[zaloguj się]

D (24)

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z tych samych przyładów) i XVIII w.

1. Litera alfabetu (14): nye wſſytkyego rázem potrzebá dzyecyęcyá vcżyć/ pirwey obyecádła a b c d e etc. potem sylábizowáć albo liter ſkłádáć ab ac ad etc. GliczKsiąż 18; RejZwierc 7; Tákże rozumiey y o D/ ktore on ná T. przefrymárczył. BudNT b5v; OBIECADŁO WEDLE MEY ORTHOgráphiiéy ták idźie. A a á ą b  c ć cz d dz dź dż [...] JanNKar H3v, B3, E3; JanNKarGórn G3v, G4; JanNKarKoch E2v [2 r.], G2v, G3; JanNKarOrz F3v; Láćiná Niemiecka/ łatwie ią zrozumieſz iedno cżytay F miáſto V, cżytay B miáſto P, cżytay D miáſto T KlonFlis H2v marg.
2. Symbol zastępujący w tekstach prawniczych imię własne (10): IA A.B.C.D. przyſyęgam Pánu Bogu wſzechmogącemu GroicPorz b4v; á przerzeczony A. będźie powinien przerzeczonégo D. kwitowáć v Akt Grodzkich G. w tymże powiećie SarnStat 1256, 1253 [2 r.], 1255, 1256 [2 r.] (9).
3. Użycie litery w funkcji porządkującej na oznaczenie stron, kart, szpalt, części rozdziału, układu alfabetycznego w rejestrach, miejsca uwag marginesowych, dni tygodnia w kalendarzach, punktów geometrycznych (materiał nie objęty statystyką): D. Dziwy ſpraw Bożych/ 10. Domowy goſpodarz RejWiz Cc5; Ieſli tedy linia f.d. będźie równa z linią d.e. tedyć linia f.c. będźie téż równa z linią c.b. GrzepGeom O3; Co też ś. Doktorowie [...] o tym Melchiſedechu náuczáią/ [...] a Klemens Alex. b Cypryan/ c Euzebius/ d Ambroży SkarKaz 156a.

HJ