[zaloguj się]
DA  stp; Cn brak, Linde XVIIXVIII w.